پارتیشن تکجداره

پارتیشن تکجداره کارن

مشخصات مدل و قیمت پارتیشن تکجداره

پارتیشن تکجدارهمدل پارتیشن : کارن

قیمت پارتیشن تکجداره

 قیمت پارتیشن تک جداره مدل کارن به ازای هر متر مربع 110 هزار تومان میباشد که این قیمت بصورت حدودی بوده و با تغییرات بازار کم یا زیاد میشود . همچنین معادل 10 درصد از کل فاکتور به عنوان دستمزد حمل و نصب اخذ میشود

ابعاد و جزئیات فنی پارتیشن  تکجداره

پارتیشن اداری تکجداره مدل کارن در ابعاد مشخصی عرضه نمیشود و بسته به نیاز مشتری در ابعاد خاصی تولید و در محل مشتری نصب میشود. مبنای اندازه گیری ابعاد پارتیشن تکجداره و سایر انواع پارتیشن های اداری آرفونی مترمربع میباشد . که با استفاده از ضرب طول پارتیشن در ارتفاع پارتیشن تکجداره حاصل میشود

تصاویر پارتیشن تکجداره

 

 پارتیشن تک جداره پارتیشن تک جداره کارن