پارتیشن تکجداره

پارتیشن تکجداره کارن

مشخصات مدل و قیمت پارتیشن تکجداره

پارتیشن تکجدارهمدل پارتیشن : کارن

قیمت پارتیشن تکجداره

 قیمت پارتیشن تک جداره مدل کارن به ازای هر متر مربع 110 هزار تومان میباشد که این قیمت بصورت حدودی بوده و با تغییرات بازار کم یا زیاد میشود . همچنین معادل 10 درصد از کل فاکتور به عنوان دستمزد حمل و نصب اخذ میشود

ابعاد و جزئیات فنی پارتیشن  تکجداره

پارتیشن اداری تکجداره مدل کارن در ابعاد مشخصی عرضه نمیشود و بسته به نیاز مشتری در ابعاد خاصی تولید و در محل مشتری نصب میشود. مبنای اندازه گیری ابعاد پارتیشن تکجداره و سایر انواع پارتیشن های اداری آرفونی مترمربع میباشد . که با استفاده از ضرب طول پارتیشن در ارتفاع پارتیشن تکجداره حاصل میشود

تصاویر پارتیشن تکجداره

 

 پارتیشن تک جداره پارتیشن تک جداره کارن

 

 

 

Welcome

Welcome to www.toppartition.ir.

My Newsletter

Links

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)